Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Josef Mráz, IČ:19941340 se sídlem Vrbická 122, Ostrava, 713 00, ČR (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Vrbická 122, Ostrava, 713 00, ČR

Email: [email protected]

Telefon: +420 734 167 798

www: https://greenly.cz

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu (WooCommerce) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

3. Zpracování osobních údajů pro účely hodnocení produktů a služeb:

V případě, že využijete systém hodnocení produktů a služeb na platformách Heureka.cz (provozováno společností Heureka Group a.s.) nebo Leadhub (provozováno společností Leadhub s.r.o.), můžou být Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mailová adresa a informace o Vašem nákupu) sdíleny s těmito provozovateli. Tyto údaje slouží k:

 • Získávání recenzí a hodnocení produktů a služeb. Vaše hodnocení pomohou ostatním zákazníkům s jejich nákupem.
 • Zobrazování cílené reklamy. Na základě Vašich nákupů a hodnocení Vám můžou být zobrazovány relevantnější reklamní nabídky.
 • Lepšímu pochopení Vašich potřeb a preferencí. To nám umožňuje zkvalitnit naše služby a produkty.
 • Posílání informací o akcích, slevách nebo přání prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou jste zadali při objednání nebo jinak zadali do Leadhub oken zobrazených na webu (popup, toast, form inputs, apod.).

Sdílení Vašich osobních údajů s Heureka.cz je dobrovolné. Můžete jej odmítnout zaškrtnutím políčka „Nepřeji si zasílat dotazník Heureka ověřeno zákazníky“ v objednávkovém formuláři v pokladně. I v případě odmítnutí sdílení Vašich osobních údajů s Heureka.cz bude Vaše objednávka vyřízena.

Podrobnější informace o tom, jak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány Heureka.cz a Leadhub, naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů Heureka.cz (https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi) a Leadhub (https://www.leadhub.co/cs/terms-of-use).

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména:

 1. Použití šifrování pro ukládání a přenos dat. Platforma, na kterém je e-shop Greenly.cz postaven, podporuje šifrování citlivých dat (hesel) v databázi.
 2. SSL certifikát je použit pro zabezpečení komunikace mezi serverem a koncovými uživateli. Toto zabezpečení znamená, že veškerá komunikace mezi serverem a webovým prohlížečem uživatele je šifrována a chráněna před odposlechem.
 3. Zabezpečení serveru je zajišťováno prostřednictvím hostingu, který zahrnuje firewall a další technologie pro ochranu proti kybernetickým hrozbám. To pomáhá chránit údaje uložené na serveru před neautorizovaným přístupem a potenciálními útoky.
 4. Platforma je pravidelně aktualizována pro zajištění nejnovějších bezpečnostních záplat a oprav. Toto zahrnuje aktualizace jádra, témat a pluginů.
 5. Přístup k správě webových stránek a dat je omezen pouze na autorizované uživatele, kteří musí prokázat svou identitu prostřednictvím silného hesla a dvoufázového ověření.

Tyto kroky pomáhají zabezpečit osobní údaje zákazníků a ochránit je před neoprávněným přístupem a zneužitím.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.8.2022.

Je nám líto, ale v tuto chvíli tady pro tebe nic nemáme.

Zastav se, až jak ti bude 18 let.

Započni SYSLENÍ GREENLY COINŮ

50 Greenly coinů za registraci a 6% cashback z každé objednávky!

Zaregistruj se hned nebo zaškrtni políčko vtvořit účet v pokladně.

Vítejte na Greenly.cz!

Pro vstup na náš web a nákup našich produktů prosím potvrďte, že jste dosáhli věku 18 let a souhlasíte s našimi podmínkami použití.

Odpovědnost a péče o naše zákazníky je pro nás prioritou. Produkty, které nabízíme, včetně Kratomu, CBD a přírodních extraktů, jsou určeny výhradně pro osoby starší 18 let.